ขอขอบคุณ ทีมงานตรวจคุณภาพโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โพสต์23 ธ.ค. 2558 23:54โดยAdministrator Srisukho   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2560 00:50 ]

ปีนี้ (2558) เป็นอีกปีที่เราได้รับความอนุเคราะห์

จาก อาจารย์ นพ.ประจวบ มงคลศิริ ผอ.รพ.พิจิตร และทีมงานจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสุโข โดยเข้าสำรวจการให้บริการทางเวชกรรม การพยาบาล เภสัชกรรม อาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม อย่างละเอียด 

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน


โรงพยาบาลศรีสุโข ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดทุกปี 

และมีความแน่วแน่ในการลงทุน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ดีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ 

ตามคำแนะนำ ข้อเสนอ และความห่วงใย ที่ได้รับ ทุกทุกปี


ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขอขอบคุณ ทีมงานของท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณาในครั้งนี้


ศรีสุโข เรามุ่งหวังจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณค่ะ

โรงพยาบาลศรีสุโข 


Facebook : Srisukho hospital

ไลน์ไอดี @Srisukho (มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)


โทร 056651481 ถึง 3, 0909159889


health@srisukho.com


www.srisukho.com

ผู้สนับสนุน
หากต้องการแสดงความคิดเห็น ที่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ โปรดเข้า Facebook of Srisukho Hospital ค่ะ

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comments