อสุจิไม่แข็งแรง ทำยังไงดี 2560-04 เมษายน

โพสต์13 เม.ย. 2560 23:47โดยAdministrator Srisukho

อสุจิไม่แข็งแรง
9เมษายน60

มีคนถามเรื่องอสุจิไม่แข็งแรง หมอหวิวค้น google
"อสุจิไม่แข็งแรง ขัญวลี"
เนื่องจากเขียนบทความไว้มาก

เจอหลายบทความที่ตนเองเขียนไว้ในนิตยสารต่างๆ เช่น คมชัดลึก ชีวจิต

มีบทความ อสุจิไม่แข็งแรง บทความ หนึ่งจำได้ว่าตนเขียน แต่ผู้แชร์ไม่ลงชื่อคนเขียน

ยังดีที่บอกว่าเอามาจากนิตยสารHUG

นี่เป็นบทความที่หมอหวิวเขียนไว้นานแล้ว

คำถาม
สามีอสุจิไม่แข็งแรง สามารถมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติได้หรือเปล่าค่ะ

ตอบ

ในฝ่ายชาย การตรวจว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง อาศัยจากการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ ซึ่งเก็บโดยให้ฝ่ายชาย ช่วยตนเอง นำมาตรวจวิเคราะห์ภายในหนึ่งชั่วโมง

อาจจะเป็นเพราะมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นในโลก ความเครียด ความไม่แข็งแรงของมนุษย์ผู้ชาย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจน มีสารเคมีที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงปนเปื้อนทั้งในน้ำบนบกและในอากาศ

มีงานวิจัยที่ทำในปี พ.ศ. 2481 – 2533
พบว่าประมาณ 50 ที่ผ่านมา เพศชายมีความเข้มข้นของตัวอสุจิ ลดลงร้อยละ 40

งานวิจัยอื่นที่ทำก็พบว่า ปัจจุบันผู้ชายมีทั้งจำนวนอสุจิ และการเคลื่อนไหวของอสุจิ ลดลงกว่าสมัย 50 ปีก่อน


ค่าปกติของการตรวจน้ำอสุจิ ถือเอาค่าปกติ ขององค์การอนามัยโลกซึ่งประกาศเปลี่ยนแปลงค่า (ลดค่าลง) ในปี 
ค.ศ. 2010 หากมีน้อยกว่าค่าปกติ ถือว่าน้ำเชื้ออ่อน ดังนี้ค่ะ
1. น้ำอสุจิมีปริมาตรมากกว่า 1.5 ซีซี (เดิมเป็น 2 ซีซี) งานวิจัยขององค์การอนามัยโลก พบผู้ชายมีน้ำอสุจิโดยเฉลี่ย 
3.7 ซีซี หากมีน้อยกว่า1.5 ซีซี เรียกว่ามีน้อยกว่าปกติ 
2. มีความเข้มข้นของตัวอสุจิมากกว่า 15 ล้านตัวต่อซีซี (เดิมเป็น 20 ล้านตัวต่อซีซี) หรือมีอสุจิ ในน้ำอสุจิทั้งหมด 
ไม่ต่ำกว่า 39 ล้านตัว (เดิมเป็น 40 ล้านตัว) 
3. มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ โดยมากกว่าร้อยละ 32 มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (เดิมถือเอามากกว่าร้อยละ 50) 
หรือมีการเคลื่อนไหวให้เห็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 
4. รูปร่างของอสุจิต้องปกติ อย่างน้อยร้อยละ 4 อาศัยการตรวจอย่างเข้มงวด เดิมอาศัยการดูรูปร่างว่าปกติหรือไม่ 
ปัจจุบันการตรวจต้องดูรูปร่าง ความยาว ความกว้าง ลักษณะหัว ลำตัว หางของอสุจิฯลฯ (เดิมดูแต่รูปร่าง ถือเอาค่าอสุจิปกติ
อย่างน้อยร้อยละ 30)
5. มีอสุจิที่มีชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 58 (แต่เดิมเป็นร้อยละ 75)


สำหรับคำว่าน้ำเชื้ออ่อน มักจะดูที่ความเข้มข้นของอสุจิ (น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อซีซี) ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถมีลูกได้ 
ในผู้ชายบางรายน้ำเชื้ออ่อนแต่สามารถทำให้ภรรยาตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามหากอยู่กินกันสม่ำเสมอ1ปี ไม่ท้อง แสดงว่าอาจจะมีบุตรยาก ควรพบแพทย์

หากตรวจพบอสุจิมีน้อย หรือไม่พบตัวอสุจิเลยควรมีการตรวจซ้ำอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกประมาณ 2 เดือน

ในชายที่ตรวจไม่พบตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย อาจไม่ได้เป็นหมันก็ได้เพราะบางคนมีภาวะอสุจิหลั่งย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
ทำให้ตรวจไม่เจออสุจิ

การแก้ไขน้ำเชื้ออ่อนเพื่อให้สามารถตั้งครรภ์ได้ แก้ไขตามสาเหตุที่เกิดค่ะ เช่น
1. ดูแลสุขภาพทั่วไป คุมโรคที่ทำให้น้ำเชื้ออ่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ลดความเครียด
ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนเพียงพอ งดบุหรี่ เหล้า
2. รับประทานวิตามิน บี ซี อี ธาตุสังกะสี
3. รักษาด้วยฮอร์โมน กระตุ้นการสร้างอสุจิ
4. ผ่าตัดแก้ไข หากมีการอุดตันท่อส่งน้ำเชื้อ หรือมีเส้นเลือดขอดโป่งพองที่ลูกอัณฑะ
5. ผสมเทียมในกรณีที่อสุจิมีน้อยหรือวิ่งเองได้ไม่ดี หรือทำอิ๊กซี่ คือคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงฉีดเข้าไปในไข่ ให้มีการ
ปฏิสนธิเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว

ชัญวลี ศรีสุโข

หมอหวิว

(บทความนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของหมอหวิว เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร HUG)


Sperm

Comments