"ทำอย่างไรจึงจะรอด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ" 2560-04 เมษายน

โพสต์13 เม.ย. 2560 00:30โดยAdministrator Srisukho

วิธี"รอด" เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ
9เมษายน2560

อันที่จริงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ
ไม่ฉุกเฉินวิกฤต
ก็ตายได้

ยิ่งฉุกเฉินวิกฤต
เราจะไม่รู้ว่าอาการที่เราเป็น
เป็นอาการฉุกเฉินวิฤต
ที่อยู่ในการคุ้มครองของรัฐ 
ไม่ต้องเสียเงิน72ชม.
คือไม่รักษาทันท่วงทีจะเสียชีวิตหรือไม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สลบ เสียเลิอดมาก 
กระดูกหัก 
เมื่อมีอาการผิดปกติ
ในสุขภาพ
เช่น
แน่นอก เจ็บอก หายใจลำบาก ฯลฯ

วิธีรอดชีวิต และรอดทางเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. หากเป็นไปได้ ควรเข้ารพ.ที่เรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลก่อน เพราะหากฉุกเฉินแต่ไม่วิกฤต จะได้ไม่ต้องเสียเงิน

2. หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างเดินทาง ให้เข้าโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุด หากไม่ใช่ฉุกเฉินวิกฤต ขอทางรพ.ส่งตัวกลับต้นสังกัด

3.หากคิดว่าตนเองอาการหนัก หรือมีโรคปรจำตัวหนักอยู่แล้ว เดินทางไปต่างถิ่น หากเลือกได้ ควรเลือกเข้า รพ.ขนาดใหญ่ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ที่มีหมอพร้อม เครื่องมือพร้อม อยู่ไม่ไกล อย่ามัวเข้ารพ.ขนาดเล็ก เอารอดกัน ค่อยเจรจาค่าใช้จ่าย หากไม่ใช่ฉุกเฉินวิกฤต

4.ติดต่อแจ้งญาติ ให้มาช่วยดูแล หากญาติมีความรู้ทางการแพทย์ ก็จะช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆได้มาก หากไม่มีความรู้ก็สามารถช่วยเป็นพยานได้

5.ให้แสดงตนที่ห้องฉุกเฉิน ว่าตนเป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน 
หากมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิต สิทธิพิเศษต่าง ๆ อย่าปิดบัง ให้แสดงออกมา

6.เนื่องจากปัจจุบัน มีแพทย์ 5 หมื่นคนเศษในประเทศ คนไข้มักจะรู้จักหมอ มีญาติ มีเพื่อน มีเพื่อนของเพื่อน เป็นหมอ 
หากเกิดปัญหาทางการแพทย์ ปรึกษาหมอ มักจะได้ความกระจ่าง และทางออกที่ดี

7.สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็คงเลือกรพ.ที่พร้อมที่สุด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยไม่ต้องคำนึงค่าใช้จ่าย 
เชื่อกันว่า นี่คือวิธีที่จะมีโอกาสรอดสูงสุด หากเกิดภาวะฉุกเฉินในชีวิตจริง ๆ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
ชัญวลี ศรีสุโข
หมอหวิว

Comments