รู้จักโรงพยาบาลศรีสุโข : About us

    โรงพยาบาลศรีสุโข ตั้งอยู่บน ถนนสระหลวง จังหวัดพิจิตร ด้วยเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ตัวอาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยร่วม 3000 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยความเรียบง่าย ดูดี รู้สึกสบายกายสบายใจเมื่อเข้ารับการรักษา ด้วยความมุ่งหวังให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ

ชั้นแรกเป็นส่วนบริการผู้ป่วยนอก ห้องตรวจแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน ฝ่ายการเงิน ห้องจ่ายยา ห้องฉุกเฉิน แผนกรังสีวินิจฉัย และอัลตราซาวน์ ชั้นสองของตัวอาคารเป็นห้องผ่าตัด ห้องคลอด ศูนย์เลเซอร์และทรีทเมนท์ ที่มีพร้อมในการผ่าตัดหลายชนิด ชั้นบน เป็น ห้องพักผู้ป่วยใน ทั้ง ห้องพิเศษเดี่ยว และพิเศษรวม

    เรามีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องแม่และเด็ก ศัลยกรรม ศัลยกรรมตกแต่ง โรคชรา โรคผิวหนัง โรคทั่วไป และการให้บริการทางด้านความงาม ชะลอวัยต่างๆ

    โรงพยาบาลศรีสุโข ให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยทุกท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ การให้คำตอบปัญหาสุขภาพที่สร้างความเข้าใจ กระจ่างชัด และแนวทางรักษาที่ผู้ป่วยมีส่วนตัดสินใจร่วมกับแพทย์เป็นหลัก ทักษะการสื่อสารที่ดี ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร ได้มานานมากกว่ายี่สิบปี

    โรงยาบาลศรีสุโข ยินดีให้บริการทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียง มีความร่วมมือในการสืบค้น และรักษาเพิ่มเติม กับโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลในพื้นที่

    จนมีคำกล่าวของผู้ใช้บริการทางการแพทย์กับเรา ส่งต่อกันจากรุ่นต่อรุ่นว่า


"โรงพยาบาลศรีสุโข : คำตอบสุดท้ายของปัญหาสุขภาพ"
"The Answer to all Health problems : Srisukho Hospital"

Get to know Srisukho Hospital: 

Srisukho Hospital locates on a 4,800 square meters property located on Sra Luang Road in Pichit Province. 

The building is five stories with more than 3,000 square meters of space. The facility is simply decorated, yet comfortable enough, to ensure the patients receive immediate and convenient medical services.

The first floor is designed to accommodate outpatients. There are the Medical Examination Rooms, Public Relations, Medical Records, Pharmacy Room, Cashier, Emergency Room, and the Radiology and Ultrasound Departments. Thus, the second floor consists of the Operating Room, Delivery Room, and the Skin and Laser Treatment Center. These rooms are equipped with high standard pieces of equipment to ensure quality patient experiences.  The upper-level floors aim for inpatient accommodations which include single-deluxe rooms, two-bedded rooms, four-bedded rooms and the Intensive Care Unit. 

    We have capabilities to provide various medical treatments in Pediatrics, Cosmetic Surgery, women, OB-GYN, ageing, skin diseases, general diseases and beauty services.

    At Srisukho Hospital, patients and their families’ wellness is our priority. This concept includes offering a free consultation and informing all the details of treatments to patients and their families before they make their decision. Our delegation is the reason why Srisukho has been taking care of people in the Pichit and nearby provinces for over twenty years.

    Furthermore, Srisukho Hospital focuses on providing exceptional patient care. In some circumstances, we also collaborate with other hospitals in the area to advance the development of medical treatments.

    With this being said story, patients from one generation to the next continue to put their trust in us as reflected in their motto:

" Srisukho Hospital: The Answer to all Health problems  "ประวัติศาสตร์ : History

    โรงพยาบาลศรีสุโข แรกเริ่ม ชื่อ "ศรีสุโขโพลีคลินิก"
    ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 โดย นพ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข ศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลพิจิตร 
(แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมเพิ่มเติมศัลยศาสตร์สาขาเฉพาะทางต่างๆ และเข้าอบรมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ประจำปี)

    และ คู่ชีวิต คือ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (แพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์
จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเพศศึกษา)

About us

Srisukho Hospital, formerly known as “Srisukho Polyclinic”, was established in 1987 by Dr Pattanath Srisukho, founder of the Surgical Department at Pichit Hospital and his wife, Dr Chanwalee Srisukho, Gynecologist. 

Dr.Pattanath Srisukho earned his medical degree from the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University in general surgery. Besides, he got many certifications in many types of surgical specialities. 

Dr.Chanwalee Srisukho has her doctoral degree from Chiang Mai University. She is specialised in Obstetrics and Gynecological Health and got the certification from the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. She is well-recognised as an expert in sex education.


ภาพถ่าย ศรีสุโขโพลีคลินิกเก่า

Picture of the original Srisukho Polyclinic


    
    ศรีสุโขโพลีคลินิก เดิมตั้งอยู่บริเวณ ถนนจันทร์สว่าง ในย่านความเจริญเก่าของจังหวัดพิจิตร ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป การผ่าตัด การทำคลอด การผ่าคลอดต่างๆ จัดว่าเป็นคลินิกที่สามารถผ่าตัดได้ ตลอดจนการรักษาโรคทั่วไป โรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และโรคเด็ก 
( ปัจจุบันสถานที่เดิม ได้ให้โรงพยาบาลพิจิตร เช่าในราคาถูก เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์สุขภาพชุมชน ศรีมาลา - ลักษณะคล้ายสถานีอนามัย ด้วยรำลึกในความผูกพันที่มีกับโรงพยาบาลพิจิตร )
    
    ด้วยปริมาณผู้ป่วย ผู้สนับสนุน ที่ให้ความไว้วางใจกับศรีสุโขโพลีคลินิกเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้ย้ายที่ทำการ มาตั้ง ณ บริเวณ ถนนสระหลวง บนพื้นที่ ราว 1 ไร่เศษ
(ซึ่งต่อมาถนนนี้กลายเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร) ตั้งแต่ พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

Originally, Srisukho Polyclinic was located on Chan Sa Wang road in the heart of Pichit Province and was a one-stop centre for medical services which included general medical diseases, surgical services, obstetrics-gynaecology and infertility as well as paediatrics. With the increasing amount of patients and supporters, Polyclinic was able to move into a new building on Sra Luang Road, Phichit, on an area of 1 Rai which had become the commercial centre of Pichit Province since 2007.

After transferring into the new location, the original Polyclinic building was leased to Pichit hospital with a fair price due to the close relationship between the two parties. Since then, Srisukho Hospital has permitted Pichit Hospital; it serves as a Community Health Care Services called Sri Mala health care centre for many years. (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอำเมืองเมือง ถนนศรีมาลา).


ภาพถ่าย สภาพพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง

Picture of the construction site


ภาพ พิธีลงเสาเข็ม ไหว้เจ้าที่-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปลายปี 2548 (บริเวณพิธี เป็นที่ตั้งพระพรหมศรีสุโข ในปัจจุบัน)
นำโดย นางอัมพร ตันเจริญ, นายธำรงศักดิ์ ธรรมเจริญ และ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

Picture of the sacred ceremony during piling in late 2005 led by Mrs Amphon Tanacharoen (the mother of Dr Pattanath), Mr Thamrongsak Thammacharoen (the stepfather of Dr Pattanath), and Dr Chanwalee Srisukho
ภาพถ่าย ศรีสุโขโพลีคลินิกในที่ตั้งแห่งใหม่ (สถานพยาบาลศรีสุโขปัจจุบัน)

Picture of Srisukho Hospital (Present)    ต่อมา ด้วยจำนวนบุคลากร ศักยภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และมีการประเมินคุณภาพต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

    ในปี 2557 มีการปรับปรุงโฉมใหม่ ( Renovation ) ทั้งโรงพยาบาล การตกแต่งปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ทันสมัย มีบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ศูนย์เลเซอร์ และ ทรีตเมนท์ แผนกผิวพรรณ ความงาม และการชะลอวัย

และ ในปี 2560 โรงพยาบาลศรีสุโข ได้มีการลงทุน เพิ่มขนาดที่ดินเป็น 3 ไร่ ณ ที่ตั้งเดิม ใจกลางเมืองพิจิตร ถนนสระหลวง (บางส่วนได้ให้พื้นที่เช่าแก่ ศรีสุโข-บุญรักษายิม ในปลายปี พ.ศ.2561)
    
ความไว้วางใจที่ผู้ป่วยและประชาชนมีให้โรงพยาบาลศรีสุโข ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว 


Later on, due to the growth in staff and more advanced technology in medical services, Srisukho Polyclinic decided to take the next step by becoming a hospital. They received approval from Pichit Provincial Public Health Office with the commitment to ensure Srisukho Hospital would deliver high-quality service to all patients and would be evaluated annually by the Pichit Provincial Public Health Office.

In 2014, the hospital was fully renovated to make it look more modern and more comfortable as well as equipping it with more services such as laser treatment, rejuvenation, and dermatology.

In 2016, Srisukho Hospital bought more land and expanded from 1 Rai to 3 Rai (around 1.25 acre) on the same location in downtown Pichit Province by Sra Luang Rd. (Through their research of local real estate trends and property development)

The trust and strong rapport between Srisukho Hospital and their patients enable the hospital to provide the best possible care and services for the patients and their families.

ดูแลด้วยหัวใจใส่ความรัก
พร้อมพรักมาตรฐานการรักษา
ยามป่วยไข้ได้อุ่นใจในทุกครา
ด้วยศรัทธาจะผลาญโศกดับโรคภัยภาพบรรยากาศภายในของโรงพยาบาลศรีสุโข
(Interior view)

บริเวณชั้นแรก ส่วนบริการตรวจผู้ป่วยนอก 
(Out Patient Department at 1st floor)

บรรยากาศจากห้องตรวจ


บริเวณชั้นสอง ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ศูนย์เลเซอร์ และ ทรีตเมนท์ (OR and Laser center at 2nd floor)บริเวณชั้นสาม ห้องพักผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว และห้องพิเศษรวม (In-patient department at 3rd floor)

ห้องน้ำภายในห้องพักผู้ป่วย สะอาด เรียบร้อย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@srisukho.com


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook of Srisukho Hospital ค่ะ

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comments