ยินดีต้อนรับ  
 
 กิจกรรมไหว้ครู 2558ผมสอบ 
ทอ
ผลงานครู
   พัฒนาครูด้านวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
      ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2558


wuttichai@sripatum.ac.th

    
   
 
         
   ว่าที่ รต.วุฒิชัย เหล่าสียง
 ตำเเหน่ง ครูพิเศษ
   ติดต่อครู 081-6452936 
ppp.wutichai@gmail.com

Hangout Button