กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Atchariya Sarnthoi แก้ไข ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
Atchariya Sarnthoi แก้ไข ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
Atchariya Sarnthoi แก้ไข Strisrinan School
Atchariya Sarnthoi แนบ 25508670_10155982071162250_748324687_o.jpg กับ Strisrinan School
Atchariya Sarnthoi แนบ 25530312_10155982071172250_1820090563_o.jpg กับ Strisrinan School
Atchariya Sarnthoi สร้าง ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
Atchariya Sarnthoi สร้าง ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
14 ธ.ค. 2560 01:14 Atchariya Sarnthoi แก้ไข ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
14 ธ.ค. 2560 00:38 Atchariya Sarnthoi แก้ไข Strisrinan School
14 ธ.ค. 2560 00:37 Atchariya Sarnthoi สร้าง ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
14 ธ.ค. 2560 00:28 Atchariya Sarnthoi แนบ vck1.png กับ Strisrinan School
28 พ.ย. 2560 18:21 admin webadmin อัปเดต bot.jpg
28 พ.ย. 2560 18:18 admin webadmin อัปเดต bot.jpg
28 พ.ย. 2560 18:18 admin webadmin แนบ 1.PNG กับ Strisrinan School
28 พ.ย. 2560 18:14 admin webadmin แนบ bot.jpg กับ Strisrinan School
27 พ.ย. 2560 19:43 Atchariya Sarnthoi แนบ Photograph (4).jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2560 19:43 Atchariya Sarnthoi แนบ Photograph (3).jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2560 19:43 Atchariya Sarnthoi สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2560 19:39 Atchariya Sarnthoi แนบ Photograph (2).jpg กับ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
27 พ.ย. 2560 19:39 Atchariya Sarnthoi แนบ Photograph (1).jpg กับ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
27 พ.ย. 2560 19:39 Atchariya Sarnthoi สร้าง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
24 พ.ย. 2560 02:20 Satira Racharin แนบ img351.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
24 พ.ย. 2560 02:20 Satira Racharin แนบ img350.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
24 พ.ย. 2560 02:20 Satira Racharin สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
21 พ.ย. 2560 23:07 Satira Racharin แก้ไข Strisrinan School

เก่ากว่า | ใหม่กว่า