ภาพกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์รวมภาพกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล                                                   
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 23:06 โดย Satira Racharin
 • การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:47 โดย Satira Racharin
 • บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 19:01 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ต ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2560 19:37 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่าน ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:21 โดย Satira Racharin
 • วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านได้ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง  เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพราะธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถ ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 01:55 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรม งานวันเกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีน่านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของครู 12 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ ครูวีรวรรณ ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 01:37 โดย Satira Racharin
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จัดกิจกรรม เนื่องในวัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีก ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 00:26 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments