ภาพกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์รวมภาพกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 • ประชุมฯ"การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล" นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล"  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ระหว ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 00:54 โดย Satira Racharin
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันในกล ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 23:10 โดย Satira Racharin
 • การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่านภาพเพ ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 18:47 โดย Satira Racharin
 • ค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16 ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 02:29 โดย Satira Racharin
 • ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 03:11 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินทางไปโรงเรียน นันทบ ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 18:48 โดย Satira Racharin
 • ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินตามเส้นทางไปโรงเรียน ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:06 โดย Satira Racharin
 • ศรีน่านปริทัศน์' 59 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดงานศรีน่านปริทัศน์' 59 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีอายุ 92 ป ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2560 21:51 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments