รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง พุทธธรรม นำชีวิตให้เป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฃชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์4 มิ.ย. 2561 00:16โดยadmin webadmin
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิคจิ๊กซอว์  เรื่อง  พุทธธรรม นำชีวิตให้เป็นสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิคจิ๊กซอว์  เรื่อง  พุทธธรรม  นำชีวิตให้เป็นสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อผู้รายงาน      นายพิเชษฐ์  ใบยา
ตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สังกัด             โรงเรียนสตรีศรีน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37
ปีการศึกษา       2560


เอกสาร : คลิกที่นี่

Comments