ครูไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:15โดยSatira Racharin
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นโดยแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  วิชาเคมี 4 (ว 32222) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ถ่านหิน
โดย  ครูไอยเรศ  สว่างเมืองวรกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
Comments