การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุม รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย ครูอัจฉรา นิลทะวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

โพสต์12 มิ.ย. 2561 19:29โดยAtchariya Sarnthoi

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุม รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โดย  ครูอัจฉรา  นิลทะวงษ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ดาวน์โหลด


Comments