ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรป

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:59โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 20:59 ]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรป

นางมิตรทิรา กาบนันทา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


Comments