ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:33โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2561 22:35 โดย Kru Alongkot Suttagarn ]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร : คลิกที่นี่
Comments