ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:10โดยAtchariya Sarnthoi

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางชวนพิศ  นันตา

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37


ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม

Comments