แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เน้นการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:59โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 23:29 ]
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เน้นการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยนางมณทิรา เชื้อหมอ   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ดาวน์โหลด


Comments