ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องประมูลจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:33โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศดังนี้ฯ(ตามประกาศ)

Comments