ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องหยุดการเรียนการสอน 17 ส.ค.2559

โพสต์15 ส.ค. 2559 20:47โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2559 20:47 ]
ด้วยสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวดน่าน ยังอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและมีการท่วมขังเป็นบางพื้นที่
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และในบริเวณโรงเรียนสตรีศรีน่านยังมีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถใช้งานอาคารเรียน
ตามปกติ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                            ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
                                    นายวิสุทธิ์  พิมพ์มาศ
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

Comments