ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องประมูลจำหน่ายไอศกรีม

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:47โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 18:12 ]
โรงเรียนสตรีศรีน่านมีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายไอศกรีมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (ตามประกาศ)

Comments