ประกาศโรงเรียนสตรีน่าน เรื่องประมูลขายอาหารและน้ำผลไม้ปั่น

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:40โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่าน  มีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายอาหารและน้ำผลไม้ปั่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลต้องมีคุณสมบัติดังนี้(ตามประกาศ) 

Comments