ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

โพสต์โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล ดังนี้


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

โพสต์20 พ.ย. 2560 01:11โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสื่อฯ จำนวน 1 อัตรา

โพสต์20 พ.ย. 2560 01:07โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)

โพสต์2 ต.ค. 2560 20:24โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)

โพสต์29 ก.ย. 2560 05:49โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 18:56 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาพลศึกษา)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา)

โพสต์28 ก.ย. 2560 18:57โดยSatira Racharin

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน)

โพสต์27 ก.ย. 2560 02:31โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 02:33 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)

โพสต์25 ก.ย. 2560 18:06โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 18:30 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่านประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกสังคมศึกษา)

โพสต์22 ก.ย. 2560 02:32โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 18:27 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่านรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์24 พ.ค. 2560 20:24โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 20:38 ]


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560ดาวน์โหลดเอกสาร

1-10 of 21