โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

โพสต์20 ต.ค. 2559 17:37โดยadmin webadmin
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน 
ที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวน 42คน 
ได้แก่ สาขาเคมี 9 คน สาขาคอมพิวเตอร์ 12 คน สาขาคณิต 3 คน 
สาขาชีววิทยา 8 คน สาขาฟิสิกส์ 4คน สาขาดาราศาสตร์ม.ปลาย 5 คน
 ดาราศาสตร์ ม.ต้น 1 คน

Comments