แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

โพสต์28 มิ.ย. 2560 22:46โดยSatira Racharin
นางสาวพิมพ์พริมา ฉันทาวิวัฒน์ นักเรียนชั้นปีที่ 6.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comments