โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:06โดยAtchariya Sarnthoi
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย 
พระนามาภิไธย

Comments