โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายภูเบศร์ ยอดอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โพสต์18 มิ.ย. 2560 01:58โดยAtchariya Sarnthoi
โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ
นายภูเบศร์ ยอดอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1
ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559
 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Comments