โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์ นักเรียนชั้นม.5.1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Program ประจำปี2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:01โดยAtchariya Sarnthoi
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์ นักเรียนชั้นม.5.1 
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Program ประจำปี2560 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Comments