รับประกาศนียบัตรจากไปรษณีย์ไทย

โพสต์20 ต.ค. 2560 02:28โดยSatira Racharin
นางดวงสมร  เทิดธรรมพิบูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประธานกรรมการจัดงานวันที่ระลึกไปรษณีย์โลกปี 2560 ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในฐานะผู้ให่การสนับสนุนนักเรียนส่งผมงานเข้าประกวดเขียนจดหมายเยวชนประจำปี 2560, มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ครูเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์  ในฐานะครูผู้ให้การสนับสนุน, มอบประกาศนียบัตรให้แก่ เด็กหญิงเพทราย  ขันติธรรม  ในฐานะรางวัลลายมือสวย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Comments