ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:08โดยAtchariya Sarnthoi
ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 
ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments