ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:10โดยAtchariya Sarnthoi
ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ 
ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560
 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

Comments