ลานคนดี เวทีคนเก่ง


แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

โพสต์28 มิ.ย. 2560 22:46โดยSatira Racharin

นางสาวพิมพ์พริมา ฉันทาวิวัฒน์ นักเรียนชั้นปีที่ 6.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี กับนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชีววิทยา

โพสต์25 มิ.ย. 2560 22:59โดยSatira Racharin

นายวิมุติสุข ประคัลภากร  นายโชติสุรัชช์ สุธรรมวรโรจน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชีววิทยา รองชิงชนะเลิศชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:10โดยAtchariya Sarnthoi

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ 
ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560
 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:08โดยAtchariya Sarnthoi

ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 
ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:06โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย 
พระนามาภิไธย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยมีครูพรชัย การุณยฐิติ เป็นครูผู้ฝึกสอน

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:04โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5/3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
โดยมีครูพรชัย การุณยฐิติ เป็นครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์ นักเรียนชั้นม.5.1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Program ประจำปี2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:01โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์ นักเรียนชั้นม.5.1 
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Program ประจำปี2560 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายภูเบศร์ ยอดอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โพสต์18 มิ.ย. 2560 01:58โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ
นายภูเบศร์ ยอดอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1
ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559
 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ นายวรรธนะพงศ์ นฤบาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โพสต์18 มิ.ย. 2560 01:57โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับ
นายวรรธนะพงศ์ นฤบาล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 
ที่ได้คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

โพสต์29 พ.ค. 2560 18:29โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 18:32 ]

นางสาวพิมพ์พิรัญ  ปัญโญ  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ INNOVATIVE TEACHER LEADERSHIP AWARD จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและโครงการ Microsoft Partners in Learning โโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.


             1-10 of 27