ลานคนดี เวทีคนเก่ง


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิกปิกวิชาการ 2

โพสต์21 พ.ย. 2560 23:32โดยSatira Racharin

ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่านแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิกปิกวิชาการ 2 ปีการศึกษา 2560

     
     
     
     
     
     
     
รับประกาศนียบัตรจากไปรษณีย์ไทย

โพสต์20 ต.ค. 2560 02:28โดยSatira Racharin

นางดวงสมร  เทิดธรรมพิบูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประธานกรรมการจัดงานวันที่ระลึกไปรษณีย์โลกปี 2560 ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในฐานะผู้ให่การสนับสนุนนักเรียนส่งผมงานเข้าประกวดเขียนจดหมายเยวชนประจำปี 2560, มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ครูเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์  ในฐานะครูผู้ให้การสนับสนุน, มอบประกาศนียบัตรให้แก่ เด็กหญิงเพทราย  ขันติธรรม  ในฐานะรางวัลลายมือสวย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

โพสต์18 ต.ค. 2560 02:32โดยSatira Racharin

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 กันยายน 2560


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โพสต์18 ต.ค. 2560 01:08โดยSatira Racharin

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม  มอบเกียรติบัตรให้แก่  นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

โพสต์28 มิ.ย. 2560 22:46โดยSatira Racharin

นางสาวพิมพ์พริมา ฉันทาวิวัฒน์ นักเรียนชั้นปีที่ 6.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี กับนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชีววิทยา

โพสต์25 มิ.ย. 2560 22:59โดยSatira Racharin

นายวิมุติสุข ประคัลภากร  นายโชติสุรัชช์ สุธรรมวรโรจน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชีววิทยา รองชิงชนะเลิศชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:10โดยAtchariya Sarnthoi

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ 
ได้คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ปี 2560
 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.03)

ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:08โดยAtchariya Sarnthoi

ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 
ได้รับรางวัล เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 8-12มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:06โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรธนะพงศ์ นฤบาล นักเรียนชั้น ม.6.1 
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย 
พระนามาภิไธย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยมีครูพรชัย การุณยฐิติ เป็นครูผู้ฝึกสอน

โพสต์18 มิ.ย. 2560 02:04โดยAtchariya Sarnthoi

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5/3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
โดยมีครูพรชัย การุณยฐิติ เป็นครูผู้ฝึกสอน

1-10 of 31