ธง และตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีเขียว            หมายถึง             ความเจริญก้าวหน้า

สีขาว             หมายถึง              ความเป็นผู้รู้กระจ่างแจ้ง

Comments