แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมฯ"การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล" นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล"  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ระหว ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 00:54 โดย Satira Racharin
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันในกล ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 23:10 โดย Satira Racharin
 • การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่านภาพเพ ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 18:47 โดย Satira Racharin
 • ค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16 ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 02:29 โดย Satira Racharin
 • ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 03:11 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ  ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------           ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเล ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 19:07 โดย Atchariya Sarnthoi
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว     ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 00:57 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »