สวดมนต์3ภาษา ภาษาไทย บาลีและภาษาอังกฤษ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 00:37โดยSatira Racharin
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ 3 ภาษา หน้าเสาธง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
  
  
  
  
 
Comments