ศรีน่านปริทัศน์' 59

โพสต์1 ก.พ. 2560 21:01โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 21:51 ]
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดงานศรีน่านปริทัศน์' 59 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีอายุ 92 ปี ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นจำนวนมากโดยเริ่มตั้งแต่เวลา  7.00 น. เป็นต้นไป Comments