สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:28โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สพฐ.52 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560
     
     
     
     
     
     


Comments