สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:16โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 23:49 ]
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สพฐ.52 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
     
     
     
     
Comments