สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์24 ส.ค. 2560 00:26โดยSatira Racharin
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จัดกิจกรรม เนื่องในวัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงมากมาย  ณ ใต้อาคารเรียน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
     
      
      
     
     
     
     Comments