สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

โพสต์27 ก.ค. 2560 01:50โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 02:13 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้มาศึกษาดูงาน  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  
  
  
  
  

Comments