ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์22 ก.พ. 2560 02:54โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 03:11 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  

Comments