โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ศึกษาดูงาน

โพสต์27 ก.ค. 2560 02:42โดยSatira Racharin
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน  จังหวัดลำพูน  ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 
  
  
  
  
  
  
  

Comments