ครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2560 23:59โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 00:17 ]
มูลนิธิครอบครับพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการครอบครับพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งใจอาสา ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัร์รัปชัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  
  
  
  
  

Comments