ปฏิบัติธรรมรุ่น 2

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:54โดยSatira Racharin
คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม โครงการ "ทำงานด้วยธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2560 ณ วัด ป่านันทบุรีญาณสังวราราม จังหวัดน่าน
     
     
     
     
     


Comments