ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1และ4

โพสต์17 พ.ค. 2560 01:07โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4  วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
     
     
     
     
     

Comments