พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด

โพสต์23 ส.ค. 2560 23:30โดยSatira Racharin
คณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล 
     
     
     
     
     


 

Comments