แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โพสต์31 ม.ค. 2560 03:02โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 03:04 ]
นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนค้นหาสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ TALK SHOW และมีนิทรรศการแนะนำการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และกองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน  จังหวัดน่าน  ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล Comments