กีฬาสี โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โพสต์28 มิ.ย. 2560 23:31โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 23:39 ]
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่านักเรียนภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสีต่างๆ 8 สี ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจังหวัด ในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2560
  
  
  
  
  
  
  
Comments