กิจกรรม งานวันเกษียณอายุราชการ

โพสต์12 ต.ค. 2560 01:37โดยSatira Racharin
คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีน่านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของครู 12 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ 
ครูวีรวรรณ  หมวกพิกุล   
ครูบุษบา  เขื่อนแก้ว
ครูอำไพวรรณ  สวนแก้ว  
ครูอุ่นเรือน  มีชำนาญ  
ครูกรุณา  ภักดี
ครูวันนิดา  เมธาพันธุ์
ครูรัญภา  ปิ่นปุณรัตน์
ครูลินดา  อิงคโชติวณิช
ครูวัชรินทร์  สารรัตนะ
ครูชัยวุฒิ  คำเรืองฤทธิ์
ครูวิไลลักษณ์  เหลี่ยมวานิช
ครูสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
นายเสนอ  เมืองเพชร
ณ บริเวณโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 22 กันยายน 2560


     

 
 
     
 
Comments