กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้

โพสต์12 ต.ค. 2560 02:21โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กันยายน 2560 Comments