กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

โพสต์15 ต.ค. 2560 19:37โดยSatira Racharin
โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน


Comments