ค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16

โพสต์23 ก.พ. 2560 02:29โดยSatira Racharin
นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16
ระหว่างวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
Comments