การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC

โพสต์2 ส.ค. 2560 00:31โดยSatira Racharin
ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสหวิทยาเขตเมืองงาช้างดำ (สพม 37 จังหวัดน่าน) ประกอบด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนแม่จริม  โรงเรียนน่านนคร  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  PLC  ( Professionnal Learning Community) และการส่งเสริมการใช้ DLIT สู่การศึกษาในสตวรรษที่  21  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Comments