การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์15 มี.ค. 2560 02:20โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2560 23:10 ]
ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีครูเข้าร่วมประชุม 180 คน

Comments